VAN DER STARRE

Duurzaamheid

Zorg voor het milieu, een goed rentmeesterschap voor onze omgeving en een fijne samenwerking, uitstekende sfeer en veiligheid voor en met onze medewerkers, zijn vaste onderdelen van het DNA van Van der Starre B.V.

Onze duurzaamheidsinspanningen beloont!

MPS-GreenerGrown

VAN DER STARRE B.V.

Van der Starre is één van de initiatiefnemers om tot een certificaat te komen dat het minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of alleen het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen wordt bewezen én gecontroleerd.

Hieronder staan de voorwaarden die MPS stelt aan het gecertificeerd worden als GreenerGrown kweker:

De sierteelt vraagt om verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Kwekers krijgen steeds vaker te maken met kopers die eisen aan producten stellen op het gebied van duurzaamheid. Transparantie in de bedrijfsvoering wordt reeds geleverd met het MPS-ABC certificaat. Nu vragen afnemers naar inzicht van kwekers die minimale gewasbeschermingsmiddelen gebruiken of zelfs alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Kwekers die koplopers zijn in het verminderen van hun gewasbeschermingsmiddelengebruik willen zich kunnen onderscheiden. MPS-GreenerGrown voorziet in deze behoefte van de markt. MPS-GreenerGrown werkt met een sterrensysteem waar de kweker zelf inzicht heeft in hoe te verbeteren en het volgende niveau te bereiken door steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Indien gewenst, kan de kweker deze gegevens uiteraard ook met derde partijen delen.

MPS-GreenerGrown is een ‘add-on’ op MPS-ABC (bedrijfszekerheid) én MPS-ProductProof (productzekerheid). Het toont aan dat kwekers minimale hoeveelheden gewasbescherming gebruiken in de teelt, op bedrijfsniveau. Ook het eventuele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de teelt om, zoals onkruidbespuiting en reiniging van kassen wordt in kaart gebracht. Het is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming (binnen 48 uur) en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat er minimale hoeveelheden chemische werkzame stoffen zijn gebruikt in de teelt of zelfs helemaal geen.

Het sterrensysteem geeft aan in welke mate werkzame stoffen zijn gebruikt:

Geeft aan dat er alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast.

Geeft aan dat er alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen en MPS-MIND witte middelen zijn toegepast.

Geeft aan dat er alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen en MPS-MIND witte middelen en MPS-MIND groene middelen onder de ondergrens van de MPS-ABC normen zijn toegepast.

Kenmerken

 • Een add-on op MPS-ABC én MPS-ProductProof
 • Versterking bedrijfsimago en onderscheidend naar andere kwekers
 • Zichtbaarheid in MPS-Trade Portal
 • Speelt in op maatschappelijke vraag naar vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Van der Starre kweekt vanaf

1 januari 2023 CHEMIEVRIJ!

(Natural Protected)

Na de laatste jaren hard bezig te zijn geweest om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken, hebben we per 01-01-2023 de knoop doorgehakt. Van der Starre gaat geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, tenzij we met zulke plagen of ziekten worden geconfronteerd dat we wel moeten. We zullen dan met de zogenaamde groene middelen (MPS) ingrijpen.

Na eerst al een aantal jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen in de vermeerdering te hebben gebruikt, hebben we vorig jaar op grote schaal in de teelt hiermee gewerkt, en … dat ging!

Dus vanaf 01-01-2023:

 • Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen meer bij de gehele teelt
 • Beschermen we onze planten met biologische middelen
 • Bescherming met enkel natuurlijke vijanden van plaaginsecten
 • Bestrijding van schadelijke insecten met mechanische afzuiging
 • Bestrijding van larven en schadelijke schimmels door gebruik van goede schimmels
 • Gebruik van plantversterkers om onze planten weerbaarder te maken
 • Ontwikkeling van certificaat in samenwerking met MPS
 • Controle van onze teelt hiervoor door MPS

Certficeringen

Van der Starre B.V. is MPS A+, MPS GAP en MPS Productproof en ook Grasp gecertificeerd.

Tuinbouwondernemersprijs

Vanaf de start van ons bedrijf heeft Van der Starre B.V. zich ingespannen om een actief milieubeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit heeft al in 1994 geresulteerd in het winnen van de tuinbouw milieuprijs ‘de Zilveren Wesp’. Toen al werd er water gerecirculeerd en kwamen geen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.

In 2006 won Van der Starre B.V. de Tuinbouwondernemersprijs en tevens de Growers of the Year award. Onze aandacht aan de milieuaspecten waren voor de jury van deze prijzen een belangrijk onderdeel om deze prestigieuze prijzen toe te kennen.

In 2013 werd Van der Starre B.V., opnieuw genomineerd voor de Tuinbouwondernemersprijs.

Gebruik van potten, trays en etiketten

Onze potten en trays produceren wij duurzaam. De potten zijn van 100% gerecycled PP en de tray’s van 100% gerecycled PET.

De etiketten die wij laten drukken op PP kunnen gerecycled worden en verwerkt tot potten, planthandles, clips en etiketten. Deze producten kunnen weer gezamenlijk gerecycled worden tot potten, tray’s etc.

Nieuw in ons assortiment zijn etiketten en potcovers gedrukt op PLM Top en op PLM Bio. Dit materiaal is ontwikkeld voor milieubewuste klanten die biologisch afbreekbare producten willen gebruiken.

Near infrared (Nir) Scanbare potten van PCM grondstof

Alle planten die vanaf begin 2020 bij ons opgepot zijn geproduceerd met een grondstof die goed Nir scanbaar is. Hierdoor zullen onze potten bij het scheiden van het afval in de recyclestroom terecht komen. Van dit recycle afval kunnen dus opnieuw potten worden gemaakt. De kleur van onze potten is dan ook niet helemaal uniform meer. Dit komt doordat we 100% PCM grondstof gebruiken.

Tevens worden al onze potten voor 100% uit PCM grondstof (Post consumer material) geproduceerd. Er wordt dus geen nieuwe grondstof voor onze potten gebruikt. Hierdoor wordt het milieu dus niet belast, sterker nog we gebruiken consumenten afval voor onze potten.

Potgrond

Onze potgrond wordt geproduceerd met het RPP label (Responsibly Produced Peat). Het veen dat in onze potgrond verwerkt is, wordt dus verantwoord gewonnen. Door naast veen de potgrondsamenstelling uit minimaal 45% kokos, rijstenkaf en compost te laten bestaan, lukt het Van der Starre het duurzame veen efficiënt te gebruiken. Met onderzoek doen naar en het gebruik van bodemverbeteraars in de potgrond, maakt Van der Starre de planten vitaler en bespaart het op het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Eveneens duurzaam is de besparing van 4x de transportkilometers, die het gebruik van geperste balen potgrond oplevert.

Meststoffen

Op ieder van onze locaties hergebruiken we het drainwater. Hiermee voorkomen we dat onnodig meststoffen in het milieu terecht komen. Van der Starre voldoet aan alle eisen wat betreft het hergebruik van het drainwater.

Van der Starre heeft al meer dan 15 jaar een nauwe samenwerking met de Clematis veredelaar Jan van Zoest. Speerpunten bij de veredeling zijn:

 • Resistentie verwelkingsziekte

 • Ongevoeligheid meeldauw
 • Sterke en langbloeiende soorten

Afvalscheiding

Op alle locaties wordt het afval gescheiden in:
• Groenafval, dit wordt naar een composteringsbedrijf gebracht
• Plastic per soort gescheiden en afgevoerd
• Papier en karton
• Bouw en sloop afval
• Restafval

Energieverbruik

Van der Starre koopt uitsluitend groene stroom in en is op alle gebieden binnen haar vestigingen bezig zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. In de winter wordt in veel van onze kassen op een temperatuur van -3˚C gestookt. Onze gewassen kunnen wel een beetje vorst hebben, maar buiten laten staan vinden we een te groot risico. Door onder nul te stoken, wordt er minimaal gestookt, besparen we veel gas en lopen we het minste risico. Het gebruik van energieschermen in de kassen helpt ons daarbij.

Transport

Van der Starre let bij het transport ook op duurzaamheid. De auto’s van de zaak zijn bij voorkeur electrische auto’s en het personeel wordt gestimuleerd bij woon-werkverkeer de fiets te gebruiken. Van der Starre heeft 1 combinatie, waarmee we zelf rijden, al het andere transport wordt aan georganiseerd groepsvervoer uitbesteed, zodat er met optimaal beladen vrachtwagens kan worden gereden.

Geïnteresseerd?

Voor vragen en mogelijkheden neem contact op met uw accountmanager!