VAN DER STARRE

Duurzaamheid

Zorg voor het milieu, een goed rentmeesterschap voor onze omgeving en een fijne samenwerking, uitstekende sfeer en veiligheid voor en met onze medewerkers, zijn vaste onderdelen van het DNA van Van der Starre B.V.

Tuinbouwondernemersprijs

Vanaf de start van ons bedrijf heeft Van der Starre B.V. zich ingespannen om een actief milieubeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit heeft al in 1994 geresulteerd in het winnen van de tuinbouw milieuprijs ‘de Zilveren Wesp’. Toen al werd er water gerecirculeerd en kwamen geen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.

In 2006 won Van der Starre B.V. de Tuinbouwondernemersprijs en tevens de Growers of the Year award. Onze aandacht aan de milieuaspecten waren voor de jury van deze prijzen een belangrijk onderdeel om deze prestigieuze prijzen toe te kennen.

In 2013 werd Van der Starre B.V., opnieuw genomineerd voor de Tuinbouwondernemersprijs.

Certficeringen

Van der Starre B.V. is MPS A+, MPS GAP en MPS Productproof en ook Grasp gecertificeerd.

Insectenzuiger

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben wij door onderstaande maatregelen de afgelopen jaren tot een absoluut minimum weten te beperken, mede hierdoor zijn wij MPS Productproof gecertificeerd (sinds 1-1-2018).

  • Grote insectenzuiger (8m breed) in eigen beheer ontwikkeld

  • Actief scoutbeleid ter preventie van plagen. In vroeg stadium waargenomen en plaatselijke bestrijding.

  • Geïntegreerde bestrijding door natuurlijke vijanden en schimmels

  • Geen neonicotinoïden in de teelt (sinds 2011)

  • Geen herbiciden (bv. Glyfosaat) bij teelt, maar handmatige onkruidbestrijding met heet water

  • Halvering aantal kilogram werkzame stof per hectare (sinds 2013)

Gebruik van potten, trays en etiketten

Onze potten en trays produceren wij duurzaam. De potten zijn van 100% gerecycled PP en de tray’s van 100% gerecycled PET.

De etiketten die wij laten drukken op PP kunnen gerecycled worden en verwerkt tot potten, planthandles, clips en etiketten. Deze producten kunnen weer gezamenlijk gerecycled worden tot potten, tray’s etc.

Nieuw in ons assortiment zijn etiketten en potcovers gedrukt op PLM Top en op PLM Bio. Dit materiaal is ontwikkeld voor milieubewuste klanten die biologisch afbreekbare producten willen gebruiken.

S-potten familie

Near infrared (Nir) Scanbare potten van PCM grondstof

Alle planten die vanaf begin 2020 bij ons opgepot zijn geproduceerd met een grondstof die goed Nir scanbaar is. Hierdoor zullen onze potten bij het scheiden van het afval in de recyclestroom terecht komen. Van dit recycle afval kunnen dus opnieuw potten worden gemaakt. De kleur van onze potten is dan ook niet helemaal uniform meer. Dit komt doordat we 100% PCM grondstof gebruiken.

Tevens worden al onze potten voor 100% uit PCM grondstof (Post consumer material) geproduceerd. Er wordt dus geen nieuwe grondstof voor onze potten gebruikt. Hierdoor wordt het milieu dus niet belast, sterker nog we gebruiken consumenten afval voor onze potten.

Potgrond

Onze potgrond wordt geproduceerd met het RPP label (Responsibly Produced Peat). Het veen dat in onze potgrond verwerkt is, wordt dus verantwoord gewonnen. Door naast veen de potgrondsamenstelling uit minimaal 45% kokos, rijstenkaf en compost te laten bestaan, lukt het Van der Starre het duurzame veen efficiënt te gebruiken. Met onderzoek doen naar en het gebruik van bodemverbeteraars in de potgrond, maakt Van der Starre de planten vitaler en bespaart het op het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Eveneens duurzaam is de besparing van 4x de transportkilometers, die het gebruik van geperste balen potgrond oplevert.

Meststoffen

Op ieder van onze locaties hergebruiken we het drainwater. Hiermee voorkomen we dat onnodig meststoffen in het milieu terecht komen. Van der Starre voldoet aan alle eisen wat betreft het hergebruik van het drainwater.

Van der Starre heeft al meer dan 15 jaar een nauwe samenwerking met de Clematis veredelaar Jan van Zoest. Speerpunten bij de veredeling zijn:

  • Resistentie verwelkingsziekte

  • Ongevoeligheid meeldauw
  • Sterke en langbloeiende soorten

Afvalscheiding

Op alle locaties wordt het afval gescheiden in:
• Groenafval, dit wordt naar een composteringsbedrijf gebracht
• Plastic per soort gescheiden en afgevoerd
• Papier en karton
• Bouw en sloop afval
• Restafval

Energieverbruik

Van der Starre koopt uitsluitend groene stroom in en is op alle gebieden binnen haar vestigingen bezig zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. In de winter wordt in veel van onze kassen op een temperatuur van -3˚C gestookt. Onze gewassen kunnen wel een beetje vorst hebben, maar buiten laten staan vinden we een te groot risico. Door onder nul te stoken, wordt er minimaal gestookt, besparen we veel gas en lopen we het minste risico. Het gebruik van energieschermen in de kassen helpt ons daarbij.

Transport

Van der Starre let bij het transport ook op duurzaamheid. De auto’s van de zaak zijn bij voorkeur electrische auto’s en het personeel wordt gestimuleerd bij woon-werkverkeer de fiets te gebruiken. Van der Starre heeft 1 combinatie, waarmee we zelf rijden, al het andere transport wordt aan georganiseerd groepsvervoer uitbesteed, zodat er met optimaal beladen vrachtwagens kan worden gereden.

Geïnteresseerd?

Voor vragen en mogelijkheden neem contact op met uw accountmanager!

Contact opnemen